Friday, July 24, 2015

Video: Kerry's 3 Demonstrably False Statements During Congressional Hearing Into Iran Agreement Last Week

Note: I posted this last week with the embed from Fox News -- it didn't work, so I am posting it again with the embed from You Tube.

If this is an illustration of Kerry's grasp of the facts, it is no wonder we came out on the short end of the stick.

The debunking of Kerry's "rhetorical flourishes" comes at the 1:10 of this video:

Friday, July 03, 2015

Arlene Kushner on Reason For Hope -- While Reasons for Concern During "Ramadan Rage"

From Arlene Kushner:
July 2, 2015

Facing Down Violence

As has become my practice of late, I’m going to start with a good news item, saving the somber stuff for later.  Here we have a brief video that should put a smile on your face and a touch of hope in your heart:הרפורמציה הפרוטסטנטית החלה במאה ה-16 ונמשכה גם למאה ה-17.היא החלה כמחאה ואי קבלה של הכנסיה הקתולית ומרותה שכן רבים הרגישו כי האליטה השלטת אופיינה בשחיתות וריקבון. המנהיג הבולט ביותר של הרפורמה הזו היה הכומר מרטין לותר שיזכר לדורות כפורץ דרך אמיץ. בתקופה ההיא, היו המון נוצרים שהאמינו באדיקות בדתם, אך לא הסכימו לשחיתות ולטרור שהושלט ע״י הכנסייה הקתולית (מסעות הצלב והאינקוויזיציה בין היתר). כך החל תהליך של שינוי שגרר גם תגובת נגד מצד הזרם הקתולי. הזרם הקתולי הבין שאם לא תהיה רפורמה גם שם, הם יאבדו את כל המאמינים שלהם לטובת הפרוטסטנטיים.ככה התמתנה הדת הנוצרית והפכה סובלנית יותר כפי שאנחנו מכירים אותה היום.בדיוק את אותו התהליך גם האסלאם צריך לעבור.כשנתקלים במישהי מדהימה כמו שרה זועבי, זה מחזק את האמונה שהתהליך הזה בוודאות יקרה.השינוי יכול להגיע רק בזכות אנשים אמיצים כמוה, כמו הבן שלה וכמו רבים שאוהבים את דתם אבל סולדים מהשחיתות והטרור שהשתלטה עלייה.מי שסובל בעיקר היום מהטרור המוסלמי, הם המוסלמים עצמם. במזרח התיכון הם סובלים ממשטרים טוטאליטריים שמענים את עמם ואף מוציאים להורג ללא משפטבמדינות ערב מתחילה להתעורר איסלאמופוביה שפוגעת גם במוסלמים שלווים.המוסלמים הם הראשונים שאמורים לצאת נגד האיסלאם הקיצוני.לגבי המציאות הישראלית,הגאולה לא תבוא מארגונים קיצוניים שרצים לפרלמנטים אירופאיים בשביל להציג מצגי שווא ולהתחנף ע״י הלשנה מסולפת על מנת להכריח את עמם לפעולות לא הגיוניות על פי דעת הרוב. הגאולה גם לא תבוא מגזענים חשוכים שחושבים שהפתרון הוא סילוק כל מי שלא חושב כמוהם או נמנה ביו בני דתם המונעים משנאה בוערת. הגאולה תבוא אך ורק מאנשים אמיצים ופורצי דרך כאלו שהדבר המהותי שמניע אותם היא גאווה ואהבה לכל הזהויות שלהם.הדו קיום היפה הזה ששרה זועבי מציגה בצורה מושלמת, לא אומר לוותר על הזהות שלך. יש פה עיקרון של שפע. שרה זועבי מצליחה להעביר מסר חד וברור של אהבה וגאווה ללאום שלה עם היכולת לקבל את האחר, להכיל אותו ולמזג בין התרבויות בלי לגרוע מאף אחת מהן.היא ערבייה מוסלמית בהוויתה ויחד עם זאת ישראלית ציונית גאה. אין פה שום סתירה בין הזהויות. יש פה מיזוג מרהיב של שתי תרבויות יפות והבסיס הוא אהבה לשתיהן.העולם המערבי בכלל והחברה הישראלית בפרט צריכה ללמוד לאזן בין חמלה לכוח.אנחנו חייבים מצד אחד לאמץ לחיקינו את האנשים המדהימים האלו ולעזור להם להתמודד עם הקשיים הנוראיים שהם עוברים בשל היותם פורצי דרךומהצד השני אנחנו חייבים להראות אפס סובלנות לטרור ותומכיו.חלק מהעיקרון של אפס סובלנות לטרור בין היתר כולל לא למסור שטחים לטרור ולא לאפשר לו להשליט את המשטרים האפלים והמדכאים שלהם שם. ישראל חייבת לשמור על גבולותיה הרמטיים ולחנך את האזרחים בגבולות האלו מהי אהבת חינם. אין לי ספק שהשינוי הזה יקרה. אי אפשר לדעת כמה זמן זה יקח, אבל זה בוודאות יקרה וזה יקרה הודות לאנשים כאלו.Sara ZoabiMuhammad Zoabi
Posted by Miri Lavi on Wednesday, June 24, 2015

~~~~~~~~~~

We had better hold fast to that hope, because there’s a whole lot that is very ugly facing us at the same time.  In recent weeks, we have seen an increase in the number of attacks in Judea and Samaria, and Jerusalem: