Thursday, March 13, 2008

You Are Invited To Sderot This Purim!

בס"ד‏ אדר א תשס"ח

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"

כידוע לכולם שדרות נמצאת בשנים האחרונות במצב לחימה מתמשך.

בחסדי שמיים אנו רואים בשדרות ניסים גלויים יום יום,

ניסים שמעוררים אותנו לתוספת מאמץ ולכוחות יצירה נוספים.

אנו תושבי שדרות, נשמח לקיים ביחד את מצוות החג

שכה משמעותית דווקא בימים אלו:

"לך כנוס את כל היהודים"

במטרה לפגוש ולהכיר מקרוב את התושבים ולשמוח יחדיו.

נשמח לראותכם איתנו בשדרות!

ביום שלישי י"א אד‏ר ב' (18/3)


בתוכנית:

הגעה החל מהשעה 16:00

כניסה למשפחות והחלפת משלוחי מנות תוך מתן דגש

על יצירת קשר עם התושבים.

(אפשרות לקניית משלוחי מנות במכולות השכונתיות)

מסיבת פורים.

"והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב"

לפרטים והרשמה:

רעות: 054-6672059

יפעת: 052-5665939

Sderot11@gmail.com

(על מנת שנוכל להיערך בהתאם ולהכין את התושבים, חובה לתאם מראש).

מצטרפים לשדרות.

אנשים שאין באפשרותם להגיע, אך מעוניינים להיות שותפים בפעילות עם שדרות

יציינו 'עבור פעילות בשדרות' וישלחו ל-

ועד מתיישבי גוש קטיף, מרכז מסחרי אחוזת אתרוג ד.נ לכיש צפון ת.ד 450 מיקוד: 79411

או ל- חשבון בנק: ועד מתיישבי גוש קטיף בנק המזרחי סניף 491 ח-נ 112966

לפרטים: צוריאל 052-8903855 ('מרימים את הדגל') merimimdegel@gmail.com

Technorati Tag: and and .

No comments: